Broaryd

Broaryd är ett mindre bysamhälle, en naturskön industri- och bostadsort som ligger i ett landskap med rika natur- och kulturvärden.

Kyrksjön, Broaryd

Området runt Broaryd har rika natur- och kulturvärden. Uppfinningen för stenupptagning, Jätten, underlättade under början av 1900-talet det tunga arbetet med att plocka bort de stora stenarna på marken. Idag finns två Jättar i Broaryd. En står på torget och en står vid hembygdsparken. I hembygdsparken står även några 1700-talsbyggnader och där anordnas allsång och kaffeservering då och då.

I en betesmark vid prästgården finns ett solur av sten. Detta byggdes år 1741 av prosten Samuel Elmgren och är det enda i sitt slag i kommunen.