Anderstorp

Där Mossen blev till Scandinavian Raceway!

Anderstorps motorbana

Anderstorp har blivit känt både nationellt och internationellt tack vare Scandinavian Raceway som under 1970-1990-talen var en aktiv Formel 1-bana. Idag används banan främst för träning och nationella tävlingar för bilsport och motorcyklar. Dessutom används depåbyggnaden som skola för Motorsportgymnasiet i Anderstorp.

Nordväst om Anderstorp ligger ett av södra Sveriges största och mest värdefulla myrmarksområden - Anderstorps stormosse. Naturreservatet som är nästan 2000 hektar stort har ett rikt fågelliv med bland annat flera häckande vadarfåglar. På vissa myrholmar finns riktigt gammal barrskog och på mossen växer dvärgbjörk.